Close

Sowat 95 persent van die inwoners is etniese Russeen seeks pussy to please in west covina dien as die kulturele sentrum van Estland se beduidende Russiessprekende minderheid. Twee groot vestings, die Estniese Hermanni linnus wat oorspronklik deur die Dene opgerig is en die Russiese Ivangorod, wat albei langs die Narvarivier ontstaan het, versinnebeeld Narva se historiese rol as 'n Estniese voorpos op die grens tussen hierdie Wheeling frau muschi in narva land en Rusland.

Die Estnies-Russiese grens naby Narva vorm vandag ook die ekonomiese en kulturele grenslyn tussen die Weste en wheeling frau muschi in narva Europese Unie enersyds en Rusland andersyds.

Narva lyk vandag soos talle moderne stede uit die Sosialistiese periode, met nywerhede en die kenmerkende woonstelblokke wat met wheeling frau muschi in narva elemente opgerig is. Die stad beskik daarnaas oor die enigste oorblywende Lenin-monument in die Baltiese lande alhoewel dit intussen uit die stadsentrum verwyder en na die slothof verskuif is.

Soos uit argeologiese vondse blyk, was die gebied reeds gedurende die Middelsteentydperk sowat jaar gelede bewoon, terwyl die eerste nedersettings in die gebied tussen die 5de en 4de millennium voor Christus ontstaan het. Die etimologiese oorsprong van wheeling frau muschi in narva stadsnaam is tans nog nie duidelik nie. Die Eerste Nowgorod-kronieke is die oudste historiese dokument wat na Narva verwys — in die jaar beskryf dit 'n distrik in Nowgorod wat as Nerevsky of Narovsky konets skeepswerf bekend gestaan het.

Die Deense Liber census Daniae'n sensusboek uit wheeling frau muschi in narva jaarverwys na 'n nedersetting met wheeling frau muschi in narva naam Narvia wat sy ontstaan moontlik aan die oprigting van 'n Deense grensversterking aan die Narva-rivier te danke gehad het. In Rusland het Narva ook as Rugodiv bekend gestaan, waarby die woordstam ruga na ongebruikte of kerkgrond verwys.

Hierdie toponiem verskyn eers vanaf die middel van die 14de eeu in geskrewe dokumente en was tot in die 18de eeu gebruiklik. Narva se ligging teen die Narva-rivier en op die kruispunt internet dating how does it work beduidende handelsroetes het die groei van die nedersetting en die oprigting van 'n versterking aangewakker. Narva se vesting het tydens die Deense heerskappy oor Noord-Estland in die tweede helfte van die 13de eeu as gevolg van 'n aantal Deens-Russiese konflikte ontstaan — die eerste historiese verwysing na die vesting dateer uit die jaar Gedurende die Middeleeue het Narva 'n beduidende rol as handelspos gespeel, en dit was veral die Hansebond wat in hierdie handel betrokke was.

Weens Tallinn se weerstand het Narva nogtans nooit self 'n lid van die Hansebond geword nie en ook steeds 'n relatief klein dorpie gebly — volgens skattings het sy bevolking in slegs tussen en mense beloop. Gedurende die Lyflandse Oorlog het Rusland die dorp in verower, en Narva was vervolgens 'n beduidende seehawe en handelspos vir die Russiese tsare. Tydens die Sweedse heerskappy het die huidige ou stadskern van Narva ontstaan.

Danksy die inkomste uit die florerende handel was die heropbou binne twee dekades afgehandel. Eers in het Rusland daarin geslaag om Narva in te neem. In administratiewe opsig het Narva deel uitgemaak van die goewernoraat Sint Petersburg. Vanaf die middel van die 19de eeu het Narva tot 'n belangrike nywerheidsentrum ontwikkel. Hier is in ook die eerste staking in Estland uitgeroep. Die eerste spoorweglyn in die land is in voltooi en het Narva met Tallinn en Sint Petersburg verbind.

Narva het tot 19 Januarie onder Russiese bewind gebly. Die grootste skade is deur die Sowjet-lugmag se aanval op 6 Maart berokken toe die historiese stadskern met sy barokgeboue heeltemal verwoes is. Min mense het as gevolg van die bombardement hul lewens verloor aangesien die Duitse Weermag reeds in Januarie van daardie jaar met die ontruiming van Narva se inwoners begin het. Toe die Duitse Ryk sy troepe begin terugtrek het, is sommige van die oorblywende geboue opgeblaas.

Teen die einde van Julie was 98 persent van die stad verniel. Top frauen sex fantasien gemacht drie van die historiese geboue in die binnestad, waaronder die raadsaal in die barokstyl, het tot vandag toe bewaar gebly. In het Ivangorod stadstatus gekry.

Nadat Estland in sy status as onafhanklike republiek herwin het, het Rusland hom nie langer aan die Verdrag van Tartu uit die jaarwat die grenslyn tussen die twee lande bepaal het, gebonde gevoel nie. As gevolg van politieke spanninge is nog geen nuwe Estnies-Russiese grensverdrag onderteken nie. Narva Kaart Wapen. In: Narva and the Baltic Sea Region. Elanikkonna kujunemine —


© 2020
battlestar galactica » On-line sex videos for real sex fans  arhicve